YKSILÖTERAPIA - JA RYHMÄTYÖNOHJAUS
ANTTIOLAVI SALONEN

osaamiseni ja työkokemukseni


OPINNOT
- Psy­ko­te­ra­pia­kou­lu­tuk­ses­sa (Kognitiivinen psykoterapia Jyväskylän Yliopisto )
- Systeeminen perhehoitotyö (XAMK)
- Dialoginen - ja voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry.) (dialogic)
- Mapa - kouluttaja (suomen mapa-keskus)
- Psykologian perusopintoja (Turun Yliopisto)
- Psykologian perusopintoja (Tampereen Yliopisto)
- Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (siria oy.)
- Neuropsykiatrinen valmentaja (Alfa Partners oy.)
- NLP - practitioner (NLP - Academy)
- Psykiatrinen sairaanhoitaja (PIRAMK)
- Tradenomi (myynti - ja markkinointi, PIRAMK)
- Ylioppilas (Nokian Lukio)


TYÖKOKEMUS

- Työnohjaaja & coach (vuodesta 2017 lähtien koko suomen alueella)
- Terapeutti, valmentaja, coach (vuodesta 2015 lähtien koko suomen alueella)
- Pienyrittäjä kotiinvietävät terapiapalvelut (Nokia, Tampere, Valkeakoski, Kangasala).
- Lastensuojelun työtehtäviä useissa julkisen palvelun sekä kolmannen sektorin ja yksityisen puolen toimipisteissä. Tämän lisäksi auttamis - ja ohjaustyön työtehtäviä ihmisten koteihin vietävien palveluiden tuottajan alaisuudessa, sekä itsenäisenä yrittäjänä. (Ylöjärvi, Nokia, Tampere, Kangasala, Sastamala)
- Autismisäätiö, tukiasunnot (kotiin vietävät toiminnalliset palvelut)
- Psykiatrisen sairaalan sairaanhoitajan työtehtäviä painottuen raskaaseen psykiatriaan nuorisopsykiatrian saralla (Tampere/Nokia).
- Tehostettu palveluasuminen.
- PIRSOS, Ylisen kuntoutuskeskus/turvaosasto/palveluasuntolat/päi­vä­toi­min­ta­kes­kuk­set.
- Myynnin -  ja markkinoinnin työtehtävissä useamman vuoden ajan pirkanmaan alueella.
- Opettajan sijaisuuksia usean vuoden ajan, painottuen Ylä - ja alakouluille.
- Päiväkotityössä useissa Nokian Kaupungin päiväkodeissa.
- Raskaan teollisuuden tuotantotyössä noin kahden vuoden ajan.

TYÖNOHJAUSKOKEMUS
RYHMÄTYÖNOHJAAJANA

– Lastensuojelun yksityisen – sekä julkisen palveluntarjonnan parissa.
– Perhehoitotyön ryhmille sekä yksilöasiakkaille ammattilaisille.
– Perhetyön työntekijäryhmien parissa
– Media-alan henkilöstölle
– Alakoulujen erityisopettajille, sekä perusopetuksen henkilökunnalle.
– Vanhustyön henkilöstölle ryhmä – sekä yksilötyönohjaajana.
– Mielenterveyshoitotyön ammattilaisille
– Pelastusalan henkilöstölle
– Pelialan henkilöstölle
– Turvallisuusalan henkilöstölle
– Varhaiskasvatuksen henkilöstölle
– Tekniikan alan yrityksen henkilöstölle (rakennustekniikka)
– Kirjanpitotoimiston henkilöstöille
– Kehitysvammahoitotyön henkilöstölle
– Autismikuntoutuksen henkilöstölle
– Sairaanhoitotyöntekijöiden ryhmille
– Sosiaalityöntekijöille (lastensuojelu)
– Sosiaalityöntekijöille (maahanmuutto)
– Sosiaalityöntekijöille (mielenterveys ja päihdehoitotyö)

YKSILÖTYÖNOHJAAJANA

– Tulkkipalveluiden työntekijälle
– Turvallisuuspalveluita tarjoavan yrityksen lähiesimiehelle
– Mielenterveyshoitotyön yksikön johtajalle
– Mielenterveyshoitotyön yksikön tiimivastaavalle
– Ammattilaisurheilijalle
– Muusikolle
– Kuvataitelijalle
– Lääkärille
– aineenopettajalle.
– Aluejohtajalle
– Yksikönjohtajalle