YKSILÖTERAPIA - JA RYHMÄTYÖNOHJAUS
ANTTIOLAVI SALONEN


Tervetuloa kotisivuilleni


Olen yk­si­löi­den, työ­ryh­mien ja yritysten voi­ma­va­ra­kes­keis­tä &  dialogista työ­noh­jaus­ta sekä pro­ses­si­kon­sul­toin­tia  tarjoava työnoh­jaa­ja (STOry.) 

Työskentelen myös yksilöterapeuttina (psykoterapiakoulutuksessa, Jyväskylän Yliopisto. Valm. 2025) Pirkanmaalla ja etänä. (kognitiivinen psykoterapia.)  

Työs­ken­te­ly­alu­ee­na­ni työnohjauksien saralla on koko Suomi, pai­not­tuen kuitenkin Pir­kan­maan alueelle. Mie­lel­lä­ni matkustan kuitenkin kau­em­mak­si­kin tapaamaan asiak­kai­ta­ni/asia­kas­ryh­miä­ni.

Työ­elä­mäs­sä olen ollut yli 20 vuotta. Tällä hetkellä työs­ken­te­len it­se­näi­se­nä työ­ryh­mien, esi­mies­ten, asian­tun­ti­joi­den työ­noh­jaa­ja­na sekä yksilöterapeuttina- Anttiolavi Salonen.

Sähköposti: info@anttiolavisalonen.com

Puhelin: 0405964908


© Anttiolavi Salonen, 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.