YKSILÖTERAPIA - JA RYHMÄTYÖNOHJAUS
ANTTIOLAVI SALONEN


YKSILÖTERAPIA  (kognitiivinen yksilöterapia)

Tarjoamani terapian viitekehys on kognitiivinen, voimavarakeskeinen ja dialoginen. Hyödynnän toisinaan - osana terapiatyöskentelyä myös toimintaan liitettyjä, ratkaisukeskeisiä sekä narratiivisia työskentelyn tapoja.

Terapiaan olet tervetullut sellaisena kuin olet. Terapeuttina olen tottunut työskentelemään asiakkaiden kanssa, joilla on monenlaisia pulmia, monenlaisia asioita ja monenlaisia elämäntilanteita. 

Erityisen osaamisen ja mielenkiinnon kohteinani  terapiatyössä ovat mm.

- erilaiset ahdistushäiriöt ja pelkotilat,

- pakko-oireet, pakkoajatukset ja pakkomielteet

- tunteiden tunnistamisen parissa tehtävä työ


Näiden lisäksi olen työskennellyt paljon myös seuraavien pulmien parissa potilas - ja asiakastyössä:

- epätodellisuuden kokemukset ja ajattelun tai toimintojen konemaisuus,

- Autismin, ADHD'n, ADD'n, Aspergerin oireyhtymän liittyminen yksilön ongelmallisiin elämäntilanteisiin 

- mustavalkoisen ajattelun kanssa vastaantulevat omanarvon kysymykset,

- negatiivinen minäkuva ja arvottomuuden kokemus,

- oppimisen ongelmat, sekä tilanteet johon liittyy itsesyyttely, itsensä vähättely ja itseinho

- unettomuus,

- kokemukset joiden kanssa selviäminen on käynyt ylivoimaiseksi, 

- syömishäiriöt, 

- itsetuhoisuus, itsetuhoiset ajatukset

- masennus sekä häiriötilat joihin liittyy toistuvia hallitsemattomia toimintoja, joilla ei ole järkiperäistä syytä.

Mielenkiinnon kohteitani ammatillisesti ovat myös työssäjaksamista kuormittavat haasteet ja parisuhde - sekä elämäntilannekriisit. 

Koska jokainen terapiaprosessi ja jokainen elämäntarina on erilainen, on jokaisen työskentelynkin tarina erilainen. Tavoitteena terapiassa on yhdessä tutkimisen kautta oppia ymmärtämään, miten ajattelu ja mahdolliset tulkinnat eri tilanteista, tapahtumista vaikuttavat tunteisiin ja käyttäytymiseen. Työskentelyn kautta voidaan myös pyrkiä löytämään työkaluja, tulokulmia, näköaloja näiden ajatusmallien muuttamiseen sekä ymmärtämiseen. Terapia voi sisältää käytännön harjoituksia ja altistusharjoituksia. Vastaanottotilani sijaitsee Tampereella, rautatieaseman läheisyydessä (n. 400m päässä rautatieasemalta.)

Olen myös tottunut etätyöskentelijä (teams, meets, zoom yms.) joten myös etävälitteinen terapiatapaaminen on helposti sovittavissa.


Ota yhteyttä ja kysy lisää:

info@anttiolavisalonen.com 

0405964908

Anttiolavi Salonen

https://valitseterapia.fi/terapeutit/anttiolavi-salonen/