1632584528460_jarvisumu-me.jpg

Työ­ryh­mien, am­mat­ti­lais­ten sekä esi­mies­ten työ­noh­jaus­ta ja coac­haus­ta

Screenshot_2021-01-31%20Kata%20(%20katatechh)%20%E2%80%A2%20Instagram-kuvat%20ja%20-videot-me.png

Ter­ve­tu­loa ko­ti­si­vuil­le­ni!

Olen yksilöiden ja työryhmien voimavarakeskeistä &  ratkaisukeskeistä työnohjausta  tarjoava työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, mentaalivalmentaja sekä neuropsykiatrinen ohjaaja/valmentaja. Työs­ken­te­ly­alu­ee­na­ni on koko suomi, painottuen kuitenkin Pirkanmaan alueelle. 


Työnohjaajana olen erikoistunut työskentelemään lasten, - nuorten - sekä perheiden, mutta myös mielenterveys - ja päihdepalveluissa työskentelevien ammattilaisten kanssa. 

Tuttuja asiakasryhmiä työnohjattavinani ovat myös vanhus - ja somatiikan alan ammattilaiset ja uutena tuttavuutena myös turvallisuus & pelastusalan työtehtävissä työskentelevät ammattilaiset, sekä opetus - ja koulutustyötä tekevä opetushenkilökunta. 


Yli 20 vuotta jatkuneen työurani aikana olen ehtinyt työskentelemään  erilaisissa ihmisten auttamis - sekä kriisityön työtehtävissä, sote-alan laitos- sekä sairaalapalveluissa, opetusalan - sekä kasvatustyön työtehtävissä, viihde-elämän saralla, kaupallisella alalla (myynti ja markkinointi) ja tällä hetkellä itsenäisenä yrittäjänä. Yrittäminen ja yrittäjien asiat ovatkin äärimmäisen lähellä sydäntäni.  Sivutoimisena työnohjaajana ja coachina olen työskennellyt vuodesta 2017 lähtien.  


Työnohjaajana ja coachina minua motivoi ihmisten käyttäytymisen suhde käyttäytymisen taustalla vaikuttaviin tekijöihin. T6MvL65lWmI-me

"Ehkä meistä jokainen odottaa jotain parempaa. Ehkä rat­kai­su­jen avaimet ovatkin meillä jo valmiiksi, mutta emme vielä aivan tiedä missä ja miten ne voisi tavoittaa.."

Cur­ricu­lum Vitae

Olen aina ollut kiinnostunut kaikenlaisesta osaamisesta ja uuden oppimisesta. Leikkimielisesti olen todennut, että varmaan vielä siinäkin vaiheessa, kun minulle  ei opiskeluista enää ole mitään "hyötyä", tulen minä todennäköisesti aloittamaan joitakuita uusia opin­to­koko­nai­suuk­sia ja koulutuksia. Sama koskee myös vapaa-aikaani. Minulla on aina jonkinlaisia uusia projekteja tekeillä, uusia mielenkiinnon kohteita ja ideoita, joihin olen tutustumassa tai joita olen toteuttamassa. Ehkä tämä kuvaakin minua parhaiten. Elän siinä ymmärryksessä, että kaikki ympärillämme muuttuu, mikä viimekädessä vaikuttaa myös kaikkeen siihen, mitä me olemme.


OPINNOT:


- Dialoginen - ja voimavarakeskeinen työnohjaaja (-22) (dialogic)

- Mapa - kouluttaja (suomen mapa-keskus)

- Psykologian perusopintoja (Turun Yliopisto)

- Psykologian perusopintoja (Tampereen Yliopisto)

- Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (siria oy.)

- Neuropsykiatrinen valmentaja (Alfa Partners oy.)

- NLP - practitioner (NLP - Academy)

- Psykiatrinen sairaanhoitaja (PIRAMK)

- Tradenomi (myynti - ja markkinointi, PIRAMK)

- Ylioppilas (Nokian Lukio)

Screenshot_2021-01-31%20anttiolavi%20salonen%20(%20anttiolavisalon)%20%E2%80%A2%20Instagram-kuvat%20ja%20-videot-me.png

"Veritas vitæ magistra. Sub speciae ae­ter­ni­ta­tis"

Työ­ko­ke­mus

- Itsenäinen sote-palveluyksiköiden sekä muun alan yritysten ja ammattilaisten työnohjaaja & coach (vuodesta 2017 lähtien koko suomen alueella)

- Itsenäinen terapeutti, valmentaja, coach (vuodesta 2015 lähtien koko suomen alueella)

- Moninaisia lastensuojelun työtehtäviä useissa julkisen palvelun sekä kolmannen sektorin ja yksityisen puolen toimipisteissä viimeisen yli kymmenen vuoden aikana. Tämän lisäksi auttamis - ja ohjaustyön työtehtäviä ihmisten koteihin vietävien palveluiden tuottajan alaisuudessa, sekä itsenäisenä yrittäjänä. (Ylöjärvi, Nokia, Tampere, Kangasala, Sastamala)

- Autismisäätiö, tukiasunnot (kotiin vietävät toiminnalliset palvelut)

- Psykiatrisen sairaalan sairaanhoitajan työtehtäviä useilla osastoilla, mutta painottuen raskaaseen psykiatriaan nuorisopsykiatrian saralla (Tampere/Nokia). 

- Tehostettu palveluasuminen. 

- PIRSOS, Ylisen kuntoutuskeskus/turvaosasto/palveluasuntolat/päi­vä­toi­min­ta­kes­kuk­set (noin viisi vuotta)

- Pienyrittäjänä palvelutuotantoa kotiinvietävien palveluiden muodossa (Nokia, Tampere, Valkeakoski, Kangasala).

- Myynnin -  ja markkinoinnin työtehtävissä useamman vuoden ajan pirkanmaan alueella.

- Opettajan sijaisuuksia usean vuoden ajan, painottuen Ylä - ja alakouluille.

- Päiväkotityössä useissa Nokian Kaupungin päiväkodeissa.

- Raskaan teollisuuden tuotantotyössä noin kahden vuoden ajan.