mMSNRZvaiCU-me
Ant­tio­la­vi Salonen

Luennot & työpajat

Olen kokenut ih­mis­suh­de­työs­ken­te­lyn ammattilainen - ja työyhteisötyöskelyn voimavarakeskeinen & ratkaisukeskeinen työnohjaaja. Tarjoan työyhteisöille valmennus & koulutuspalveluita, luentoja ja työpajoja, joissa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia aihealueita

Työhyvinvoinnin edistämistä ratkaisukeskeisesti ja dialogin kautta

Ratkaisukeskeisiä työskentelyn ja ajattelun tapoja. 

Työyhteisön keskinäisen kommunikaation kehittämistä

Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja, dialogitaitoja ja työyhteisön itseohjautuvuutta osana arjen perustyön kokonaisuutta. 

Piiloon jääneiden voimavarojen sekä osaamisen  uudelleen hyödyntämistä osana arjen ratkaisuja. 

Tehtyjen ratkaisujen tarkoitusta, tavoitteita ja toteutumista sekä käytännön työskentelymallien joustavaa uu­del­leen­tar­kas­te­lua.

Screenshot_2021-01-30%20free%20solution%20icon%20%E2%80%93%20Google-haku-me.png

* LUENNOT JA TYÖPAJAT JÄRJESTETÄÄN AINA  TILAAJALLE RÄÄTÄLÖITYNÄ KOKONAISUUTENA. Matkakulut lisätään Pirkanmaan alueen ulkopuolella tapahtuville luennoille ja työpajoille.