1632584528460_jarvisumu.jpg-me

COACHING

Työnohjauksen ja coachingin ero ei ole toiminnaltaan merkittävä. Mikäli työryhmällä, ammattilaisella, asiantuntijalla tai esimiehellä on "tiedossa" oleva ongelma tai "pitkittynyt ongelma" jonkin asian alkuunsaattamisen, tekemisen tai loppuunsaattamisen kanssa, on coachaus todennäköisemmin parempi ratkaisu, kuin työnohjaus. Coaching sopii siis tilanteisiin, joissa on selkeä ongelma. Kyseessä voi olla myös haaste tai kehittämiskohde, joka halutaan saada ratkaistuksi  mahdollisimman nopeasti. 


Coaching  menetelmänä sopii paremmin vapaamuotoisesti sovittuihin tapaamisiin, kun taas työnohjauksessa pyritään tapaamaan  ennalta sovitun mukaisesti ja prosessin ehdoilla.