1632584503152_metsasumu.jpg-me

TYÖ­NOH­JAUS

Työnohjaus on  yritysten, työryhmien, yksityishenkilöiden käyttöön tarkoitettua,  molemmin puolin luottamuksellista  palvelua, jossa painottuu  tavoitteellisuus ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­suus oman työn ja työn tekemisen  keinojen välillä.


Työnohjaukselle voi olla monenlaisia tarpeita. Ohjauksen tarpeena saattaa esimerkiksi olla halu  kehittää jotain jo sinänsä hyvin toimivaa työskentelyn tapaa tai työryhmän toiminnan tapaa, kehittää tuottavuutta, parantaa omaa työskentelyn tulostaan tai ymmärtää esimerkiksi oman työn tekemisen rakenteiden suomia mahdollisuuksia.  


Voimavarakeskeisen työnohjauksen hyötyinä ovat henkilökohtaisen, sekä kollektiivisen vastuun ja toimintamallien selkiytyminen.   


Voimavarakeskeinen työnohjaus  tukee yhteistyön ja yhteisöllisen oppimisen vahvistumista,  sekä työn sujuvuutta ja toimintamallien uudistumiskykyä.


Yksilötyönohjausta olen pyrkinyt järjestämään tavallistakin joustavammin asiakkaan tarpeen mukaan.