YKSILÖTERAPIA - JA RYHMÄTYÖNOHJAUS
ANTTIOLAVI SALONEN

TYÖNOHJAUS

"..koska me olemme tärkeitä."

 

Työnohjaus on  yritysten, työryhmien, yksityishenkilöiden käyttöön tarkoitettua,  molemmin puolin luottamuksellista  palvelua, jossa painottuu  tavoitteellisuus ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­suus oman työn ja työn tekemisen  keinojen välillä.

Työnohjaukselle voi olla monenlaisia tarpeita. Ohjauksen tarpeena saattaa esimerkiksi olla halu  kehittää jotain jo sinänsä hyvin toimivaa työskentelyn tapaa tai työryhmän toiminnan tapaa, kehittää tuottavuutta, parantaa omaa työskentelyn tulostaan tai ymmärtää esimerkiksi oman työn tekemisen rakenteiden suomia mahdollisuuksia.
Voimavarakeskeisen työnohjauksen hyötyinä ovat henkilökohtaisen, sekä kollektiivisen vastuun ja toimintamallien selkiytyminen.
Voimavarakeskeinen työnohjaus  tukee yhteistyön ja yhteisöllisen oppimisen vahvistumista,  sekä työn sujuvuutta ja toimintamallien uudistumiskykyä.
Yksilötyönohjausta olen pyrkinyt järjestämään tavallistakin joustavammin asiakkaan tarpeen mukaan.


COACHING

"..toisinaan asioista kannattaa yhdessä myös rohkeasti keskustella.."

Mikäli työryhmällä, ammattilaisella, asiantuntijalla tai esimiehellä on "tiedossa" oleva ongelma tai "pitkittynyt ongelma" jonkin asian alkuunsaattamisen, tekemisen tai loppuunsaattamisen kanssa, on coachaus todennäköisemmin parempi ratkaisu, kuin työnohjaus. Coaching sopii siis tilanteisiin, joissa on selkeä ongelma. Kyseessä voi olla myös haaste tai kehittämiskohde, joka halutaan saada ratkaistuksi  mahdollisimman nopeasti.
Coaching  menetelmänä sopii paremmin vapaamuotoisesti sovittuihin tapaamisiin, kun taas työnohjauksessa pyritään tapaamaan  ennalta sovitun mukaisesti ja prosessin ehdoilla.