Screenshot_2021-01-18%20shakki%20%E2%80%93%20Google-haku-me.png

TYÖ­NOH­JAUS

Työnohjaus on  yritysten, työryhmien, yksityishenkilöiden käyttöön tarkoitettua,  molemmin puolin luottamuksellista  palvelua, jossa painottuu  tavoitteellisuus ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­suus oman työn ja työn tekemisen  keinojen välillä.


Työnohjauksessa tärkeintä on vastata asiakkaan tarpeisiin. Työnohjauksen aikana työstetään yhdessä niitä tavoitteita,  jotka asiakas on määritellyt tai joihin asiakkaalla on tarvetta löytää  uudenlainen näkökulma.


Työnohjaukselle voi olla monenlaisia tarpeita. Ohjauksen tarpeena saattaa esimerkiksi olla halu  kehittää jotain jo sinänsä hyvin toimivaa työskentelyn tapaa tai työryhmän toiminnan tapaa, kehittää tuottavuutta, parantaa omaa työskentelyn tulostaan tai ymmärtää esimerkiksi oman työn tekemisen rakenteiden suomia mahdollisuuksia.  


Yksilötyönohjauksen tarve saattaa painottua esimerkiksi työssäjaksamisen, uupumuksen ehkäisyyn, mielenterveyden tukemiseen ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. 


Ratkaisukeskeisenä terapeuttina ja työnohjaajana olen työskennellyt lukemattomia kertoja työssäjaksamisen aiheuttaman uupumuksen musertamien ihmisten kanssa menestyksekkäästi. 


Yksilötyönohjausta olen pyrkinyt järjestämään tavallistakin joustavammin asiakkaan tarpeen mukaan.